Personal Picture

Apie mus

VIPI 6 kartos WiFi ryšys yra alternatyva šviesolaidžiui.

IEEE 802.11AX
 standartas net iki 3.5 - 14 Gbps greičio.
Mes esame šiuolaikiški , todėl pas mus, visuomet 14 dienų išbandymo garantija.

Taip pat, turime nemokamą planą iki 1 Mbps visam laikui. Kur matei geriau?

CEO My Sign Aurimas Zaica

 

Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos.
Tai paslaugų teikimo sąlygos, kurias taikome visiems mūsų klientams - paslaugų teikimo pradžia, atsiskaitymo tvarka, paslaugų sustabdymas, nutraukimas ir pan. El. paslaugų teikimo taisyklės



Statiniai (išoriniai) IP adresai.
Mes turime nuosavą AS ("autonomous system" / nepriklausomą IP adresų sistemą) mūsų autonominis numeris AS208331 (RIPE NCC) Europos IP adresų registrų centre, taip pat mūsų BGP maršrutai susijungia, kaip atskiras vienetas su visais tiekėjais pasaulyje, t.y. kaip atskiras interneto dalyvis. Išorinio IP adreso kaina, tik 1,99 eur/mėn.

Sąskaita turi būti apmokama per 1 mėnesį nuo jos išrašymo datos, tačiau mes prašom tai padaryti iki mėnesio 25 dienos. Kodėl? - Mokėjimą atlikus vėliau kitoje sąskaitoje galite rasti įrašytą skolą tuo atveju, jei įmoka nespės laiku pasiekti VIPI sąskaitos ir apskaitos sistemų. Taip nutinka, nes įmokos gaunamos per 1 - 2 dienas nuo mokėjimo atlikimo.

Apmokėti sąskaitą galite pavedimu.
Įmokos gavėjas: A. Zaicos IV | VIPI
Įmokų surinkimo sąskaita: LT233510000047015262
Mokėjimo paskirties laukelyje įrašykite savo mokėtojo kodą.

Sąskaitos pavyzdį rasite čia.

SRAUTO VALDYMO PRIEMONĖS

A. Zaicos IV | VIPI (toliau – VIPI), siekdama užtikrinti teikiamų interneto prieigos paslaugų kokybę bei vienodą tinklo resursų paskirstymą tarp galutinių paslaugų gavėjų, yra įsidiegusi standartinius duomenų srautų kokybės valdymo sprendimus bei sistemas, aprašytas vietiniame tinkle, tokiu būdu užtikrinant, kad paslaugų gavėjus pasiektų kokybiškos paslaugos. Pažymime, jog toks srauto valdymas nedaro jokio skirtingo poveikio vienodoms srauto kategorijoms, todėl Jums teikiamų interneto prieigos paslaugų kokybė išliks tokia pati, nepriklausomai nuo to, kokiomis turinio teikimo paslaugomis ar programomis naudositės.

Teikiant interneto prieigos paslaugas VIPI klientams ir siekdami užtikrinti stabilų bei nenutrūkstamą valdomo tinklo veikimą, vadovaudamiesi Europos Sąjungos reguliavimu, galime taikyti srauto valdymo priemones šiais išimtiniais atvejais:
• įgyvendinant Europos Sąjungos ar nacionalinių institucijų priimtus teisės aktus ar įgaliotų institucijų sprendimus, kuriais yra nustatyti atitinkami įpareigojimai interneto prieigos paslaugų teikėjui. Pavyzdžiui, pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo nuostatas Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įpareigoja interneto prieigos paslaugų teikėjus blokuoti prisijungimą prie interneto svetainių, kuriose nelegaliai vykdomi lošimai (daugiau http://www.lpt.lt/nelegalios-losimu-veiklos-vykdytojai). Teisėsaugos institucijos įpareigoja blokuoti prisijungimą prie interneto svetainių, kuriose platinamas turinys yra susijęs su vaikų seksualiniu išnaudojimu ir pan.
• siekiant išlaikyti tinklo vientisumą ir saugumą bei apsaugoti teikiamas interneto prieigos paslaugas ir klientų galinius įrenginius nuo virusų, elektroninio pašto šiukšlių (angl. spam), kibernetinių atakų, asmens duomenų vagysčių ir pan. Pavyzdžiui, naudojantis antivirusinėmis programomis ar specializuotais kibernetinių atakų prevencijos įrankiais aptikus kenkėjišką veiklą tinkle, gali būti blokuojamas prisijungimas prie tam tikrų elektroninio pašto dėžučių ar jų prievado (ang. port), taip pat atitinkamų IP adresų.
• siekiant užkirsti kelią gresiančiai tinklo perkrovai ar sušvelninti jau esančios laikinos tinklo perkrovos poveikį. Tokiu atveju, priklausomai nuo grėsmės pobūdžio, vadovaujantis proporcingumo principu, gali būti laikinai sumažinta duomenų parsisiuntimo ir išsiuntimo sparta, pabloginti teikiamų paslaugų kokybės parametrai ar apribota galimybė naudotis interneto prieigos paslaugomis, bet kokiu atveju lygiaverčiams srautams taikant vienodas sąlygas. Pavyzdžiui, keliems vartotojams sunaudojant didžiąją dalį bazinės stoties resursų (celės talpos, transporto prieigos tinklo), jei dėl šių veiksmų yra neigiamai paveikiama daugumos interneto prieigos paslaugų naudotojų gaunama paslaugų kokybė, gali būti laikinai sumažinta duomenų perdavimo sparta, o DDOS atakų ar didelio skaičiaus duomenų sesijų atvejais gali būti laikinai apribota galimybė naudotis interneto prieigos paslaugomis.

Taikant srauto valdymo priemones yra tvarkomi tokie asmens duomenys: IP adresas, elektroninio pašto adresas. Šie duomenys naudojami tik siekiant pašalinti iškilusią grėsmę tinklo stabilumui ir saugumui ir ne ilgiau nei tai yra būtina šiems tikslams pasiekti. Bet kokiu atveju, taikant srauto valdymo priemones yra užtikrinamas klientų privatumas ir asmens duomenų apsauga, vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reguliuojančiomis teisės aktų nuostatomis.

PASLAUGŲ KOKYBĖS PARAMETRAI
Duomenų kiekio apribojimai VIPI klientams, naudojantis interneto prieigos paslauga, suteikiamas neriboto duomenų kiekio paketas.

Užlaikymas, užlaikymo deviacija ir paketų praradimas
Tokie paslaugų kokybės parametrai kaip užlaikymas (angl. delay), užlaikymo deviacija (angl. jitter) bei paketų praradimas (angl. packet loss), nusakantys interneto prieigos paslaugų kokybę, 5 Ghz AC ir AX tinkle nėra tiesiogiai kontroliuojami interneto prieigos paslaugų teikėjo. Šių kokybės parametrų vertės gali skirtis, priklausomai nuo joms įtaką darančių veiksnių, pvz., užlaikymas gali skirtis priklausomai nuo to, kaip toli yra serveris, į kurį siunčiama užklausa. Minėtų parametrų pokyčiai, atsirandantys dėl didelio tinklo apkrovimo ar kitų veiksnių, darančių įtaką sklandžiam tinklo darbui, gali paveikti kliento naudojimosi interneto paslaugomis patirtį. Pavyzdžiui, tinklas gali lėčiau reaguoti į siunčiamas užklausas, tinklalapių atvaizdavimas vėluoti, nutrūkti vaizdo transliacija ar failo siuntimas ir pan. Į bet kokius tinklo veikimo sutrikimus stengiamės nedelsiant reaguoti ir juos pašalinti.

Duomenų sparta
VIPI tinkle yra galimos žemiau nurodytos duomenų parsisiuntimo spartos:
5 Ghz AX (6 WiFi) standarto sparta iki 3.5 - 14 Gbps,
5 Ghz AC standarto sparta iki 950 Mbps,
5 Ghz N standarto sparta iki 300 Mbps,
5 Ghz A standarto sparta iki 50 Mbps,
2.4 Ghz standarto iki 20 Mbps.

Jūsų vietovėje palaikomą ryšio technologiją galite pasitikrinti ryšio žemėlapyje: http://www.raskinterneta.lt.

Reali užtikrinama paketinio duomenų perdavimo sparta priklauso nuo daugelio veiksnių:
• atstumo iki bazinės stoties,
• geografinių ir urbanistinių vietos ypatumų (pvz., kalvotumo, užstatymo intensyvumo, aplink esančių pastatų aukščio ir techninių charakteristikų bei kt.),
• pastato, kuriame naudojamasi interneto prieigos paslaugomis, sienų storio, aukštų skaičiaus, naudotų statybinių medžiagų,
• patalpų pobūdžio (pvz., rūsiuose ir kitose patalpose, esančiose žemiau žemės lygio, signalas gali būti prastesnis),
• oro sąlygų,
• vartotojų naudojamų įrenginių,
• konkrečios bazinės stoties apkrovimo tuo metu (pvz., vietose, kuriose yra didelė žmonių, besinaudojančių interneto prieigos paslauga, koncentracija, įskaitant ekstremalių situacijų vietas ar švenčių laikotarpius ir pan.);
• serverio, prie kurio jungiamasi informacijai gauti, apkrovimo, taip pat techninių parametrų.

Numatoma didžiausia duomenų parsisiuntimo ir išsiuntimo sparta gali būti pasiekiama, kai sumontuota profesionali 5 Ghz AC arba 6 Wifi AX įranga pastato išorėje, netoli bazinės stoties, atviroje vietoje, t. y. tokioje, kur bazinės stoties neužstoja joks pastatas, kalva ar kiti objektai, nėra audros, pūgos ar kitokių blogų oro sąlygų, naudojama galinė įranga palaiko atitinkamą technologiją (pvz., 5 Ghz A, N, AC ir AX technologijas), prie tos pačios bazinės stoties prisijungusių vartotojų yra nedaug, serveris, į kurį kreipiamasi, taip pat mažai apkrautas ir pan.

Tuo atveju, jei dėl didelio tinklo apkrovimo ar kitų veiksnių įvyksta reikšmingi nukrypimai nuo numatomos didžiausios spartos, Jūsų naudojimasis interneto ryšio paslaugomis gali sulėtėti. Pavyzdžiui, didelės apimties duomenys gali būti siunčiami žymiai ilgiau, gali strigti srautinis vaizdo siuntimas, taip pat sutrikti naudojimasis interaktyviomis paslaugomis (pvz., interneto ryšio reikalaujančiais vaizdo žaidimais). Tačiau naršymas, tinklalapių peržiūra, naudojimasis elektroniniu paštu dažniausiai išliks sklandus interneto ryšiui sumažėjus net ir iki nedidelės spartos.

TEISŲ GYNIMO PRIEMONĖS
Tuo atveju, jei pastebėsite nuolatinį ar reguliariai pasikartojantį skirtumą tarp faktinio interneto prieigos paslaugos veikimo ir sutartyje bei interneto svetainėje nurodyto veikimo, atlyginsime Jūsų tiesioginius nuostolius, t. y. patirtas išlaidas, kai dėl mūsų kaltės negalėjote tinkamai naudotis interneto prieigos paslaugomis Bendrosiose paslaugų teikimo sąlygose nurodyta tvarka.

VIPI matuoklėje galite pasitikrinti savo interneto prieigos ryšio spartą. Spauskite mygtuką GO ir gaukite Jūsų interneto ryšio duomenų gavimo ir duomenų siuntimo duomenis. Pasitikrinkite savo greitaveiką.



http://www.raskinterneta.lt tinklalapyje galite pasitikrinti savo namų adresą, ar į Jūsų namus mes tiekiame inteneto ryšį.

Pasitikrinkite savo namų adresą, ar mes veikiame Jūsų namuose.

mūsų paslaugos

Patirtis, kalba už savę.

Nuo 2006 metų tiekiame interneto ir duomenų perdavimo paslaugas privatiems ir verslo klientams. Todėl sukaupę didelę patirtį, galime užtikrinti sklandų paslaugų teikimą visą parą ir visus metus. Mes atrenkame ir kruopščiai sukuriame paslaugas, kurios džiugina Jus kiekvieną dieną.

HiTV (hibridinė TV)

HD TV kanalai, video archyvai, virš 20 radijo stočių, el. programų gidas. NEMOKAMAI! Tam reikia tik HbbTV standarto ir interneto.

-10% nuolaida

Socialiai remtiniems, daugiavaikėms šeimoms, asmenims su negalia, senjorams, taikome -10% nuolaidą VIPI paslaugoms.

three
Picture Skills

Mūsų tinklas

tai kelias iki kiento, kuris susideda iš skirtingų technologijų.

WLAN IEEE 802.11AC

59%
59%

UTP, F/UTP, U/FTP CAT5E/CAT6A

27%
27%

FTTP/FTTH/FTTB/FTTR

14%
14%

paslaugų užsakymas internetu

Šiuolaikiniai sprendimai, leidžia taupyti ir taip brangų laiką, užsisakykite paslaugas, vos vienu mygtuko paspaudimu.


Pridėtinės paslaugos

Kiekvienas iš Jūsų esate skirtingas, todėl mes kuriame ne tipinius sprendimus savo klientui.

Portfolio Picture

Nemokamas internetas

0,00 eur/mėn. (1 Mbps)

Portfolio Picture

Internetas daugiabutyje

4.99 eur/mėn. (greitis pagal laisvus resursus iki 300 Mbps)

Portfolio Picture

Paslauga "Kaimynas"

sudubliuosime Jūsų liniją su kaimynu (privačiuose pastatuose, per kiemą sujungsime laidu Jūsų kaimyną) ir gausite 20% nuolaidą kas mėn.


Interneto kainos

6 WiFi ryšys privatiems ir verslo klientams.
Paslaugos įrengimas tik 29,99 Eur

Smart M (5G WiFi) 7.99 5.99 Eur/mėn.

9 Mbps

ne piko metu ir naktį iki 18 Mbps.

Posts Picture 1
Smart L (5G WiFi) 9.99 Eur/mėn.

16 Mbps

ne piko metu ir naktį iki 32 Mbps.

Posts Picture 1
Smart XL (6 WiFi) 19.99 Eur/mėn.

Neribotas greitis

tiek, kiek pajėgi bazinė stotis.

Posts Picture 1

Susisiekite su mumis

Pildykite išorinėje sistemoje šią formą.

Mūsų telefonas:

+370 666 11177

Mūsų el. paštas:

labas@vipi.lt

Centrinis biuras:

Saulėtekio al. 15, 10224 Vilnius